شرکت راش بینه

عضو " گروه سلولزی گلستان " تولید کننده ی نئوپان ملامینه در ابعاد280 * 125 سانتی متر می باشد. این شرکت دارای 3 خط پرس short cycle با ظرفیت تولید 105.000 ورق به صورت ماهیانه و در ابعاد280 * 125 و 280 *90 است. خطوط آغشته سازی تا پهنای 130 سانتی متر با ظرفیت 13.000.000 و 215 سانتی متر مترمربع با ظرفیت 22.000.000 مترمربع از دیگر قابلیت های این مجموعه می باشد. این شرکت همچنین ظرفیت تولید 3.000 ورق نئوپان و MDF روکش طبیعی در ابعاد 244 * 122 و 250 * 125 سانتی متر در ماه را نیز دارد. شرکت راش بینه گرگان نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه سلولزی گلستان، رضایتمندی منحصر به فرد همراهان را از طریق بهبود مستمر کیفیت یکپارچه هم جهت با رسالت اصلی گروه  دنبال می نماید.

شرکت های زیرمجموعه