شرکت تخته فشرده ممتاز

عضو " گروه سلولزی گلستان " تولید کننده ی نئوپان خام با ضخامت های 16 و 14 میل با طول دلخواه و عرض مفید تا 217 سانتی متر می باشد. این شرکت با بهره گیری از دستگاه کانتی رول با ظرفیت تولید 200.000 متر مربع نئوپان خام را دارد. شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان به عنوان یکی دیگر از زیرمجموعه های گروه سلولزی گلستان طی سال های متمادی با استقرار سیستم های ISO9001:2015، ISO10002:2014، ISO10004:2012، ISO31000:2009 و ISIRI9044تلاش داشته تا هم گام با فلسفه ی محوری گروه، رضایتمندی منحصر به فرد همراهان را به نحوه شایسته ای از طریق ثبات و دوام در کیفیت فراهم آورد.

شرکت های زیرمجموعه