فرم نظر سنجی
با درود

همراه گرامی؛ گروه سلولزی گلستان بر این باور است که نظرات شما همراهان عزیز، بهترین و مهمترین مرجع جهت ارتقای کیفیت و عملکرد محصوالت و خدمات میباشد. لذا خواهشمند است در صورت تمایل نظرات ارزشمند خود را مرقوم فرمایید.

باسپاس مدیریت ارتباط با مشتری گروه سلولزی گلستان
نام
مدت زمان همکاری
میزان رضایت از رفتار حرفه ای کارشناسان فروش
میزان رضایت از فرآیند ثبت سفارش محصول
میزان رضایت از تنوع و انعطاف در شرایط پرداخت
میزان رضایت از قیمت
میزان رضایت از فعالیت های تبلیغاتی
میزان رضایت از سمپل
میزان رضایت از تنوع طرح و رنگ محصول متناسب با سلیقه و نیاز بازار
میزان رضایت از ثبات در موجودی طرح و رنگ ارائه شده
میزان رضایت از کیفیت روکش
میزان رضایت از کیفیت لبه
میزان رضایت از کیفیت مغذی
میزان رضایت از زیرپالتی، تسمه، دستکش، پوشش و چیدمان
میزان رضایت از تعداد ورق در هر پالت
میزان رضایت از لیبل مشخصات
میزان رضایت از تحویل به موقع
میزان رضایت از کرایه حمل
میزان رضایت از تطابق محصول دریافتی با محصول سفارش شده
میزان رضایت از سهولت دسترسی شرکت و کانالهای ارتباطی
میزان رضایت از رسیدگی به شکایت مشتریان
میزان رضایت از عدم تکرار عیوب و ثبات کیفیت
میزان رضایت از رفتار حرفه ای کارشناسان شرکت
نقاط قوت شرکت گروه سلولزی گلستان از دید شما:
توصیه و پیشنهاد بهبود محصولات و خدمات گروه سلولزی گلستان از دید شما:
در چند واژه، گروه سلولزی گلستان را توصیف نمایید: